z - ost - znowu    

Jeśli już masz dość tego fotosorry, zawsze możesz powrócić do Mleka